elektromagnetické

ZMÄKČOVAČE VODY » elektromagnetické

Zariadenia na úpravu vody pulzným elektromagnetickým poľom upravujú vodu k tzv. fyzikálnym spôsobom, teda bez kontaktu s upravovanou vodou a bez zmeny jej chemických látok - zachováva sa obsah minerálov prijímaných ľudským telom z vody. Podstatou tejto úpravy vody je narušenie väzieb medzi kameňotvornými látkami (vápnik, horčík...) a molekulami vody. Takto upravená voda stráca na určitý čas (cca. 72 hodín; záleží od podmienok) schopnosť vytvárať pevné inkrutsty a usadeniny, teda vodný kameň. Namiesto nich sa vytvárajú len mäkké aragonitové zrazeniny (jemný prášok), ktoré sú  odplavované pretekajúcou vodou von zo systému. Upravená voda má zároveň schopnosť rozpúšťať už vytvorený vodný kameň.

 

  • vysoká spoľahlivosťou a životnosť (asi 15 rokov)
  • jednoduchá inštalácia (nie je nutné narušiť potrubie)
  • nízka spotreba elektriny
  • veľmi prijateľná cena a rýchla návratnosť

 

Usporiadať podľa:||
Zobraziť všetko | Stránky:
Zobraziť všetko | Stránky: