Ochranné triedy IP

FAQ » Ochranné triedy IP

Nasledujúce tabuľky slúžia všetkým, ktorí chcú zistiť, čo znamenajú čísla za označením IP na obaloch rôznych elektrických zariadení. Väčšinou sa udávajú dve čísla, napr. IP 42, niekde aj tretie doplnkové (ktoré je nepovinné).


Najvyššia trieda ochrany je IP 68. Najnižšia povolená trieda na spotrebičoch predávaných u nás je IP 20.

 

 

Prvé číslo - ochrana pred tuhými časticami a objektmi

 

IP

TEST

0

bez ochrany

1

ochrana pred tuhými predmetmi do 50mm, napr. pred nebezpečným dotykom dlaňou

2

ochrana pred tuhými predmetmi do 12mm, napr. pred nebezpečným dotykom prstom

3

ochrana pred tuhými predmetmi nad 2,5mm (nástroje a vodiče)

4

ochrana pred tuhými predmetmi nad 1mm (nástroje, vodiče a tenké vodiče)

5

čiastočná ochrana proti prachu - obmedzené vniknutie (žiadne škodlivé usadeniny)

6

úplná ochrana proti prachu

 

 

Druhé číslo - ochrana pred kvapalinami

 

IP

TEST

0

bez ochrany

1

ochrana pred vertikálne padajúcimi kvapkami vody, napr. pred kondenzujúcou sa vodnou parou

2

ochrana pred priamym postrekom vodou do 15°(kvapkajúca voda)

3

ochrana pred šikmo dopadajúcou vodou - do 60°(dážď)

4

ochrana pred striekajúcou vodou zo všetkých smerov - možné obmedzené vniknutie vody

5

ochrana pred vniknutím vody pri tryskajúcom prúde zo všetkých smerov - možné obmedzené vniknutie vody

6

ochrana pred vniknutím vody pri zaplavení - možné obmedzené vniknutie vody

7

ochrana pred vniknutím vody pri ponorení (medzi 15cm a 1m)

8

ochrana pred vniknutím vody pri dlhotrvajúcom ponorení pod tlakom

 

 

 

Tretie (nepovinné) číslo - ochrana pred mechanickým nárazom

 

IP

TEST

0

bez ochrany

1

ochrana pred nárazom s energiou 0,225J (napr. pád telesa o hmotnosti 150g z 15cm výšky)

2

ochrana pred nárazom s energiou 0,375J (napr. pád telesa o hmotnosti 250g z 15cm výšky)

3

ochrana pred nárazom s energiou 0,500J (napr. pád telesa o hmotnosti 250g z 20cm výšky)

5

ochrana pred nárazom s energiou 2J (napr. pád telesa o hmotnosti 500g z 40cm výšky)

7

ochrana pred nárazom s energiou 6J (napr. pád telesa o hmotnosti 1,5kg z 40cm výšky)

9

ochrana pred nárazom s energiou 20J (napr. pád telesa o hmotnosti 5kg z 40cm výšky)