prietokové DAFI

OHRIEVAČE VODY » prietokové DAFI

Elektrický prietokový ohrievač DAFI je navrhnutý tak, aby dodával teplú vodu na ľubovoľné miesto odberu vody (vodovodný kohútik) v rámci existujúcej inštalácie vody. Malé rozmery umožňujú inštalovať ohrievač veľmi blízko k odbernému miestu, čo zaručuje úsporu miesta, vody a energie. Ohrievač spotrebúva elektrickú energiu výhradne počas dodávania teplej vody. Tepelné straty sú v porovnaní so zásobníkovými ohrievačmi zanedbateľné, nakoľko voda nezostáva v potrubí.

DAFI je vyrobený zo 100% recyklovateľných umelých hmôt vďaka čomu priaznivo pôsobí na životné prostredie. Efektívnym využívaním elektrickej energie ohrievač prispieva k Zero Carbon Strategy - stratégii nulových emisií kysličníka uhličitého do atmosféry.

 

Podrobnejšie informácie o prietokových ohrievačoch DAFI nájdete v priloženom prospekte.

Usporiadať podľa:||
Zobraziť všetko | Stránky:
Zobraziť všetko | Stránky: